Amebis Presis Pro

Uporabniški vmesnik Amebis Presis Pro je najmočnejše orodje prevajalnega sistema Amebis Presis. S pomočjo nekaterih dodatnih funkcij vam nudi še večjo pomoč pri prevajanju, zato je delo z njim še udobnejše in hitrejše.

Kratek opis delovanja

Besedilo, ki ga želite prevesti, lahko preprosto vtipkate v vnosno polje, lahko ga prenesete s pomočjo odložišča, ali pa preprosto odprete datoteko v formatu .txt ali .rtf.

Pred prevajanjem lahko z vgrajenim črkovalnikom preverite pravilnost zapisa in po potrebi popravite napake, saj te lahko poslabšajo prevod.

Prevajate lahko na dva načina. Prvi način je prevajanje po stavkih, pri čemer naenkrat vidite le en stavek. Ko ga s pomočjo programa in njegovih nasvetov dokončno prevedete, skočite na prevajanje naslednjega stavka.

Z ustreznim ukazom lahko sprožite tudi samodejno prevajanje celotnega besedila. V tem primeru se po določenem času, ki je odvisen predvsem od hitrosti računalnika ter dolžine besedila, v prevodno okno izpiše prevod celotnega besedila. Tipična hitrost prevajanja je nekaj 10 strani besedila formata A4 v minuti.

Za lažje delo si lahko celotno okno programa poljubno povečate ali pomanjšate, prav tako pa to velja tudi za velikost vnosnega in prevodnega polja ter velikost črk znotraj posameznega polja.

Amebis Presis Pro vam z barvami, ki si jih lahko prilagodite tudi po svoji želji, označi štiri tipe prevedenih besed: 1) besede z enim znanim prevodom, 2) besede z več možnimi prevodi, 3) neprevedena lastna imena in 4) neznane besede. S pomočjo barvnega označevanja lahko hitreje opazite napake in jih zato lažje in hitreje ustrezno popravite.

Prevod lahko poljubno spreminjate, pri čemer vam program pomaga z nasveti. Pri besedah z več možnimi prevodi se ti nasveti pojavijo samodejno v trenutku, ko pridete s kazalcem na določeno besedo ali pa jih prikličete s pritiskom na desni miškin gumb, ki odpre ustrezno okence/dialog. Z izbiro enega izmed ponujenih nasvetov program sam zamenja ustrezno besedo v besedilu, ki pa jo lahko še dodatno sami popravite.

Če imate na računalniku nameščen en ali več elektronskih slovarjev iz sistema ASP32, vam delo olajša tudi vgrajena povezava z njimi. Če ste s kazalcem na neki besedi v enem izmed obeh oken in pritisnete ustrezen gumb, se vam odpre izbrani slovar in samodejno prikaže prevod besede v njem.

Če program ne prevede določene besede oz. zanjo nima ustreznega prevoda, lahko prevod (v svoj osebni slovar) dodate sami. Prav tako lahko v pomnilnik prevodov shranite tudi cele stavke, ki se pogosto pojavljajo v vaših besedilih. Tako si lahko z nekaj vnosi, ki pokrivajo vaše pogoste izraze, zelo izboljšate kakovost prevoda.

Več o funkcijah uporabniškega vmesnika Amebis Presis Pro si lahko preberete v vgrajeni pomoči, ki podrobneje opisuje posamezno funkcijo. Vgrajena pomoč in uporabniški vmesnik sta prevedena tudi v angleščino, tako da sta uporabna tudi za tiste, ki ne znajo slovensko.