Amebis Presis Mini

Amebis Presis Mini je osnovni uporabniški vmesnik za pomoč pri prevajanju. Odlikujejo ga predvsem preprostost in hitrost dela z njim, prilagodljivost uporabniškega vmesnika ter odlično sodelovanje z drugimi programi z uporabo odložišča. Lahko ga uporabljamo kot slovar ali kot prevajalnik.

Kratek opis delovanja

Ko poženete Amebis Presis Mini, se prikaže v obliki enovrstične orodne vrstice nad sistemsko orodno vrstico, ki vsebuje naslednje osnovne gumbe in polja:

 1. Meni
 2. Gumb za brisanje (vnosnega in prevodnega polja)
 3. Vnosno polje
 4. Gumb za prevajanje
 5. Gumb za shranjevanje vsebine prevodnega polja v odložišče (angl. clipboard)
 6. Polje s prevodom

Ta priročni vmesnik vam omogoča, da imate slovar stalno aktiven na namizju, pri čemer ne moti običajnega dela.

Če vam ena vrstica pri prevajanju ne zadostuje, si lahko velikost okna poljubno prilagodite.

Če vam okno v spodnjem delu ekrana ne odgovarja najbolje, si ga lahko prestavite drugam, kjer si ga lahko prav tako poljubno povečate ali pomanjšate.

Amebis Presis Mini v osnovi uporabljate tako, da v vnosno polje ročno vpišete ali z uporabo odložišča prenesete iskano besedo, frazo, stavek ali besedilo in sprožite prevajanje.

Če v meniju vključite spremljanje odložišča, Amebis Presis Mini vsako spremembo v odložišču samodejno prevede.

To pomeni, da se v primeru, ko izbrani del besedila shranite v odložišče, v prevodnem polju takoj pojavi ustrezen prevod.

Tega najhitreje prenesete nazaj v poljubno aplikacijo tako, da s pritiskom na gumb za shranjevanje prevodnega polja prevod shranite v odložišče, potem pa ga v aplikaciji s pomočjo funkcije Prilepi dodate ali zamenjate z originalnim besedilom.

Amebis Presis Mini lahko uporabljate tudi kot slovar. Ker se število prevodov postopoma povečuje in ker prevajalnik lahko prevede tudi posamezno besedo, je uporabnost prevajalnika kot slovarja na dlani.

Kar nekaj stvari, ki mu dajejo prednost pred klasičnimi elektronskimi slovarji, je:

 • Vsebinsko je slovar sodoben, brez odvečnih starih besed, saj nastaja tako, da vanj dodajamo najpogostejše besede in fraze iz sodobnega jezika;
 • Slovar lahko po številu besed že uvrstimo med srednje velike slovarje, saj že zdaj vsebuje več kot 30.000 enot, ki pa jih dnevno dodajamo;
 • Priročni Amebis Presis Mini vmesnik vam omogoča, da imate slovar vseskozi aktiven na namizju, pri čemer vam ne moti običajnega dela. Omogoča vam, da ga lahko z uporabo odložišča samodejno uporabljate iz katerega koli drugega programa;
 • Za razliko od drugih slovarjev, pri katerih morate vnesti besedo v osnovni obliki, lahko Presisu vnesete besedo v kateri koli obliki, pri čemer je tudi prevod v ustrezni obliki. Tega vam noben klasičen slovar ne more ponuditi;
 • Neposredno lahko prevedete tudi fraze ali cele stavke. Tudi te funkcije običajni slovarji ne premorejo;
 • S pomočjo uporabniškega vmesnika Amebis Presis Pro lahko gradite lasten slovar oz. dodajate nove prevode besed in stavkov, ki jih tudi Amebis Presis Mini enakovredno ali celo prednostno uporablja pri prevajanju. Še posebno je to koristno pri prevajanju besedil, ki niso splošnega značaja (npr. strojništvo, medicina), pri katerih tudi običajni splošni slovarji odpovejo, ustreznih specializiranih terminoloških slovarjev pa ni na voljo.
 • Da o prevajanju celih besedil sploh ne govorimo …

Več o funkcijah uporabniškega vmesnika Amebis Presis Mini si lahko preberete v vgrajeni pomoči, ki podrobneje opisuje posamezno funkcijo. Vgrajena pomoč in uporabniški vmesnik sta prevedena tudi v angleščino, tako da sta uporabna tudi za tiste, ki ne znajo slovensko.